Comptabilitat

La comptabilitat no es limita a controlar el compliment dels llibres comptables obligatoris per llei. De fet, també constitueix un element fonamental per al control operatiu de l'empresa. Per aquest motiu, a part d'encarregar de la comptabilitat financera i de la gestió laboral de la seva empresa, també posem a la seva disposició els nostres coneixements especialitzats i l'assessorem en l'anotació contínua de totes les transaccions i en la confecció d'avaluacions. D'aquesta manera, el client obté una base extraordinàriament útil per conduir els processos de decisió de la seva empresa.

Els nostres serveis

Control continu de la comptabilitat financera i de la gestió laboral (amb suport informàtic)
Altes a la seguretat social
Tancaments anuals i comptes d'excedents
Comptabilitat de costos
Gestió de reclamacions
Instal · lació i actualització dels sistemes de comptabilitat interns de l'empresa


Persona de contacte:

Jordi Moncunill