Assessorament fiscal

L'entorn fiscal és en contínua transformació, el que requereix una planificació i una anàlisi detallades de les aplicacions i adaptacions. En aquest sentit, considerem tots els aspectes actuals de la fiscalitat i l'economia. Cobrim tota la gamma de prestacions en matèria d'assessorament.

Els nostres serveis

Declaracions fiscals de particulars
Declaracions fiscals d'empreses
Comptes d'excedents d'ingressos i balanços fiscals
Assessorament en assumptes relacionats amb l'impost de transmissió patrimonial i l'impost sobre donacions
Ordenament de la successió empresarial i assessorament en la creació o venda d'empreses
Control de procediments d'oposició
Representació legal davant tribunals fiscals
Servei d'auditoria fiscal per a empreses


Persona de contacte: Joan Moncunill