Vacants actuals

Voleu tenir una feina amb responsabilitat en el sector fiscal i comptable? Llavors, ha arribat al lloc apropiat. Actualment, busquem:

 

Assessor / a fiscal

Tasques del lloc

Control continu de la comptabilitat financera
Elaboració de tancaments mensuals, trimestrals i anuals
Actualització dels comptes de la comptabilitat principal, de deutors i creditors, i també de la comptabilitat d'actius fixos
Assegurances
 

Perfil del sol · licitant

Estudis finalitzats amb bona nota en assessoria fiscal
Bona base pràctica
Experiència professional pertinent en comptabilitat de balanços i comptabilitat de costos
Capacitat de treballar en grup i amb iniciativa pròpia
Coneixements d'usuari avançat d'informàtica
 

oferim

Adquisició de coneixements exhaustius en el seu camp d'especialització
Entorn de treball agradable
Remuneració adequada segons vàlua
 

Vaig enviar el seu currículum vitae i la carta de presentació amb les seves expectatives salarials per correu postal a:

 

ACECONSULTORS

Joan Moncunill

CARRER CREU 18

08172 SANT CUGAT VALLES

 

També pot enviar la documentació per correu electrònic a: info@aceconsultors.com